Zorgeloos en flexibel huren in Groningen

Bezichtiging aanvragen

of bel ons op 050-526 29 00

Inloggen voor huurders

MartiniZorg

MartiniZorg

Logo MartiniZorg


MartiniZorg geeft begeleiding en ondersteuning aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen. MartiniZorg is gespecialiseerd in ambulante woonbegeleiding. Daarnaast biedt MartiniZorg twee andere vormen van begeleiding: het wonen met begeleiding en beschermd wonen.

Ambulante woonbegeleiding

MartiniZorg is gespecialiseerd in ambulante woonbegeleiding waarbij het ‘outreachend werken’ in acht wordt genomen. Hierdoor komt MartiniZorg dichter bij de mensen te staan.

Wonen met begeleiding

Naast ambulante woonbegeleiding kent MartiniZorg een andere vorm van begeleiding: het wonen met begeleiding. In een woonhuis, dat onder beheer staat van MartiniZorg, krijgen mensen een kans om in een nieuwe situatie zelfstandig te leren leven onder begeleiding.

Beschermd wonen

MartiniZorg Beschermd Wonen is een woonvorm waar zorg wordt geboden aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of bij wie sprake is van een belaste voorgeschiedenis en/of psychiatrische problematiek

Oplossingsgerichte hulpverlening

MartiniZorg sluit aan bij de hulpvraag en mogelijkheden van onze cliënten en werkt samen met de cliënt aan structurele oplossingen. De begeleiding van MartiniZorg is er altijd op gericht om meer dingen zelf te kunnen doen. MartiniZorg werkt aan de hand van de oplossingsgerichte hulpverlening. Daarbij gaat de hulpverlening uit van de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de beperkingen.

De acht leefgebieden zijn:

  • Praktisch functioneren
  • Huisvesting
  • Financiën
  • Sociaal functioneren
  • Psychisch functioneren
  • Zingeving
  • Lichamelijk functioneren
  • Daginvulling

Professionele teams

Wij werken met kleine teams van professionals die gespecialiseerd zijn in het geven van begeleiding en zorg en liefde hebben voor hun vak; professionele hulpverleners die MBO-, HBO- of Universitair geschoold zijn. Elke medewerker heeft haar eigen specialisatie, op deze manier vullen onze professionals elkaar goed aan. Ons werkgebied is de provincie Groningen.

Contactgegevens                                                       

Damsport 1
9728 PP Groningen

T  050-760 00 98
I   www.martinizorg.nl