Zorgeloos en flexibel huren in Groningen

Bezichtiging aanvragen

of bel ons op 050-526 29 00

Inloggen voor huurders

Ploni Nieboer

Ploni Nieboer

Logo Ploni Nieboer

Mijn naam is Ploni Nieboer, arbeidsdeskundige en organisatieadviseur op het gebied van werk. Ik adviseer en ondersteun HR-professionals en arbeidsorganisaties bij de meest uiteenlopende vraagstukken: van re-integratie tot herplaatsing en van training tot praktische ondersteuning bij de uitvoering van wettelijke regelingen.

Voorbeelden van mijn ondersteuning:

  • advies over al uw rechten en plichten in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter;
  • verzuimbegeleiding;
  • bespreken van complexe verzuimdossiers.

Daarnaast zou u mij in kunnen zetten bij:

  • arbeidsdeskundig onderzoek en advies
  • re-integratie- en outplacementtrajecten
  • coaching van werknemers die dreigen vast te lopen of zijn vastgelopen op het werk
  • loopbaanbegeleiding
  • TSI Gedrag en Drijfveren

In april/mei 2014 heeft DigiPsy in opdracht van Ploni Nieboer een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de cliënten. Het tevredenheidscijfer bedroeg 8,4.

Contactgegevens

Damsport 1
9728 PP Groningen

M  06-43151195
E   info@ploninieboer.nl
I   www.ploninieboer.nl